Втора покана и удължен срок

Уважаеми колеги,

организационният комитет на II-рата географска конференция “Geo Decade 2020-2030” взе решение да удължи срокът за подаване на абстракти до 30 юни вкл.!

По-долу са актуализираните по-важни дати, втората покана и бланката за абстракти.

ВАЖНИ ДАТИ
15 февруари 2022
Начало на приемането на абстракти и
регистрация
15 юни 2022 (удължен срок)
Краен срок за изпращане на абстракти
30 юни 2022
Уведомяване за одобрение на абстракти
15 юли 2022
Краен срок за ранна регистрация
31 август 2022
Краен срок за късна регистрация
13-15 септември 2022
Провеждане на конференцията

Втора покана

Заявка

Насоки за регистрацията ще намерите в раздел “Регистрация” в основното меню на уебсайта на конференцията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *